• En inversores Grid/Híbridos

    En inversores Grid/Híbridos

    Os inversores conectados á rede, tamén coñecidos como inversores conectados á rede, están deseñados para funcionar con sistemas de paneis solares conectados á rede eléctrica.Estes inversores converten a electricidade DC (corrente continua) xerada polos paneis solares en electricidade AC (corrente alterna) que pode ser utilizada polos electrodomésticos e alimentada á rede.Os inversores na rede tamén permiten que o exceso de electricidade xerada polos paneis solares se envíe de volta á rede, o que pode dar lugar á medición neta ou ao crédito do provedor de electricidade.

     

    Os inversores híbridos, por outra banda, están deseñados para funcionar con sistemas de paneis solares conectados e fóra da rede.Estes inversores permiten conectar os paneis solares a sistemas de almacenamento de baterías, de xeito que o exceso de electricidade pode almacenarse para o seu uso posterior en lugar de ser enviado de novo á rede.Os inversores híbridos tamén se poden utilizar para alimentar electrodomésticos cando hai un corte de enerxía na rede ou cando os paneis solares non xeran electricidade suficiente para satisfacer as necesidades do fogar.