• Panel Solar Serie Glaciar

    Panel Solar Serie Glaciar

    Os módulos solares, tamén coñecidos como paneis solares, están formados por varias células fotovoltaicas (PV) que captan a enerxía do sol e a converten en electricidade.Estas células adoitan estar feitas de silicio ou outros materiais semicondutores, e funcionan absorbendo fotóns da luz solar, que libera electróns e crea unha corrente eléctrica.A electricidade xerada polos módulos solares é unha forma de corrente continua (CC), que se pode converter en corrente alterna (CA) mediante inversores para poder ser utilizada en fogares e empresas.